Kitabın Mündəricatı

   Python ilə Proqramlaşdırma kitabının materialı çox anlaşıqlıdır. Mövzular sadədən mürəkkəbə doğru sıralanıb və oxucuya addım-addım prinsipi ilə çatdırılır.

Book_15

M Ü N D Ə R İ C A T


Bu Kitab Niyə Yazıldı
Təşəkkürlər
Nəyə Görə Python?

1-ci ADDIM

Gəlin Başlayaq
İnstalyasiya
IDLE – İşləmə Mühiti
İlk Proqram

2-ci ADDIM

Dəyişənlər
Dəyişənlərin Adları
Rezerv Sözlər
input() Funksiyası

3-cü ADDIM

Mənimsətmə Operatoru
Çoxlu Mənimsətmə
Tiplər
Tiplərin Müəyyən Edilməsi
Tip Çevrilmələri

4-cü ADDIM

Şərhlər
İfadələr
Operator və Operandlar
Sadə Riyazi Əməllər
Əməliyyatların Ardıcıllığı
Mürəkkəb İfadələr

5-ci ADDIM

Müqayisə Operatorları
Məntiqi İfadələr və Məntiq Tipi
Məntiq Operatorları
Şərt Operatoru
Çoxlu Budaqlanma
İç-içə Budaqlanma
Natamam Budaqlanma

6-cı ADDIM

Sətirlər
Siyahılar
Kortejlər
Üzvlük Operatorları
Dövr Operatorları
Sayğaclı Dövr
İç-içə dövrlər
Şərtli Dövr
Sonsuz dövrlər

7-ci ADDIM

Ədəd Tipləri
Mənimsətmə Operatorları
Unar Hesab Operatorları
Bit Operatorları
İdentiklik Operatorları
Çoxluq Tipləri
Lüğət Tipi

8-ci ADDIM

Funksiyalar
Funksiya Arqumentləri
Qaytarılan Qiymətlər
Lokal və Qlobal Dəyişənlər
İç-içə Funksiyalar
Qeyri-lokal Dəyişənlər
Rekursiyalar
Funksiyaların Sənədləşdirilməsi
Annotasiyalar
Dekoratorlar
Anonim Funksiyalar
Generatorlar

9-cu ADDIM

Modullar
Modulların Yeri
Adlar Siyahısı
Modulların Hazırlanması
Yenidən Yüklənmə
Modulların Kompilyasiyası
Modulların Skript Kimi İcrası
Paketlər

10-cu ADDIM

Fayllar
Fayl Metodları
Çıxışların Formatlaşdırılması
Formatlaşdırmanın Köhnə Üsulu
Formatlaşdırmanın Yeni Üsulu
str() və repr()
ord() və chr()
Unicode Məsələsi

11-ci ADDIM

Massivlər
Baytlar Ardıcıllığı
Baytlar Massivi
Generator-ifadələr
with operatoru
pass operatoru

12-ci ADDIM

Obyekt Yönümlü Proqramlaşdırma
Siniflər
Obyektlər
Atributlar
__init__() metodu
Sinif və Nümayəndə Dəyişənləri
staticmethod və classmethod
Sinifdən Kənar Elanlar
Varislik
Çoxlu Varislik
Son Olaraq

ƏDƏBİYYAT

Python Dilinin Fəlsəfəsi

   Python proqramçıları müəyyən proqramlaşdırma fəlsəfəsinə sadiq qalırlar. Müəllifi Tim Peters olan bu fəlsəfə Python Zeni (The Zen of Python) adlanır. 

slide_16

   Gəlin 19 maddədən ibarət olan bu fəlsəfəylə tanış olaq:

 • Gözəl olan çirkin olandan daha yaxşıdır.
 • Aşkar olan aşkar olmayandan daha yaxşıdır.
 • Sadə olan mürəkkəb olandan daha yaxşıdır.
 • Mürəkkəb olan qarışıq olandan daha yaxşıdır.
 • Düz olan iç-içə olandan daha yaxşıdır.
 • Seyrək olan sıx olandan daha yaxşıdır.
 • Oxunaqlıq önəmlidir.
 • İstisnalar qaydaları pozmur.
 • Buna baxmayaraq praktiklik saflığı üstələyir.
 • Xətaların üzərindən heç vaxt səssiz keçilməməlidir.
 • Əgər aşkar şəkildə səssiz deyillərsə.
 • Qeyri-müəyyənliklə qarşılaşanda təxmin etməkdən çəkinin.
 • Bunu etməyin bir, və yaxşı olardı ki, yalnız bir aşkar yolu olsun.
 • Baxmayaraq ki, ilk baxışdan bu yol aşkar deyildir, əgər Siz holland deyilsinizsə.
 • İndi daha yaxşıdır, nəinki heç vaxt.
 • Buna baxmayaraq əksər hallarda heç vaxt indinin özündən daha yaxşıdır.
 • Əgər realizasiyanı izah etmək çətindirsə, deməli ideya pisdir.
 • Əgər realizasiyanı izah etmək asandırsa, ola bilsin ki, ideya yaxşıdır.
 • Adlar məkanı çox yaxşı şeydir. Gəlin onlardan daha çox düzəldək!

   Python Zenini ekrana çıxarmaq üçün interaktiv rejimdə import this yazıb enter düyməsinə basın.