Ədədin rəqəmlərinə ayrılması

   Verilmiş müsbət iki rəqəmli tam ədədi rəqəmlərinə ayırmaq üçün tam və qalıqlı bölmə əməliyyatı ilə ədədi 10-a bölməliyik:

n = int(input())
print(n//10, n%10)

    Əgər ixtiyari uzunluqdakı hər hansı bir tam ədədi rəqəmlərinə ayırmaq tələb olunursa, ədəd sıfır alınana qədər 10-a tam və qalıqlı bölünməlidir. Bunun üçün şərtli dövr alqoritmini qurmaq lazımdır:

n = int(input())
while n>0:
  print(n%10,end = " ")
  n = n//10

    Proqramı çalışdıranda görəcəksiniz ki, ədədi təşkil edən rəqəmlər sonuncudan etibarən çap olunur. Əgər düz ardıcıllığı əldə etmək istəsəniz, proqramdakı birinci sətirdəki ifadəni aşağıdakı ilə əvəz edin:

n = int(input()[::-1])

   Verilmiş ədədi rəqəmlərinə ayırmaq üçün divmod() funksiyasından da istifadə etmək olardı:

n = int(input()[::-1])
while n>0:
  n, x = divmod(n, 10)
  print(x,end = " ")

   Gəlin daha bir misalı nəzərdən keçirək. Verilmiş ədədin rəqəmləri cəmini hesablayaq:

n = int(input())
s = 0
while n>0:
  s = s + n%10
  n = n//10
print(s)

    Tam ədədi rəqəmlərinə ayırmağın başqa bir üsulu da var. Bu zaman giriş veriləni ilə ədəd kimi yox sətir kimi rəftar etmək lazımdır:

s = input()
for i in s:
  print(i,end = " ")

   Bu alqoritm birinciyə nəzərən daha sürətli çalışacaq.