Ən böyük ortaq bölən (ƏBOB)

   Riyaziyyatdan da bildiyiniz kimi ən böyük ortaq bölən (ƏBOB) – iki tam ədədin hər birinin qalıqsız bölündüyü natural ədədlərdən ən böyüyüdür. ƏBOB-u tapmaq üçün əvvəlcə ədədləri sadə vuruqlarına ayırmaq, sonra isə ortaq olan sadə vuruqları vurmaq lazımdır.

   ƏBOB-u tapmağın effektiv metodlarından biri də Evklid Alqoritmindən istifadə etməkdir. Aşağıdakı proqramda bu alqoritmin Python dilindəki realizasiyası verilmişdir:

mas = list(map(int, input().split()))
a, b = mas[0], mas[1]

while a!=0 and b!=0:
  if a > b:
    a = a % b
  else:
    b = b % a

 print (a+b)

   Evklid alqoritminin çıxma üsulu da mövcuddur:

mas = list(map(int, input().split()))
a, b = mas[0], mas[1]
while a != b:
  if a > b:
    a = a - b
  else:
    b = b - a

print (a)

   Sonda onu da qeyd edək ki, Python dilinin math modulunda ƏBOB-u tapmaq üçün gcd() adlı funksiya təyin olunmuşdur. İstəsəniz bu hazır funksiyadan da istifadə edə bilərsiniz:

from math import gcd

mas = list(map(int, input().split()))
print(gcd(mas[0],mas[1]))