Olimpiada iştirakçılarının sayı

   Məlum olduğu kimi, qədim yunan alimi Pifaqor neçə şagirdinin olması sualına belə cavab vermişdi: “Şagirdlərimin yarısı riyaziyyatı öyrənir, dörddə biri təbiəti öyrənir, yeddidə biri vaxtını susub düşünməklə keçirir, qalan hissəsi isə 3 qızdır”.

1BNuFElBu8CE1z6O6

   Olimpiadanın məsul katibi “İnformatika üzrə olimpiadada neçə iştirakçı qeydiyyatdan keçib?” sualına Pifaqor kimi belə cavab verdi: “İştirakçıların k-cı hissəsi birinci, m-ci hissəsi ikinci, n-ci hissəsi isə üçüncü məsələni həll etməyə başlayıb. Eyni zamanda d sayda iştirakçı ”Nədən başlamalı?” problemini həll edir. Sizin vəzifəniz olimpiada iştirakçılarının s sayını müəyyənləşdirmək və ya məsul katib səhv edibsə, çıxışa -1 verməkdir.

Giriş verilənlərinin formatı

   Bir sətirdə aralarında boşluq simvolu olmaqla knmd (1 ≤ knmd ≤ 1000) ədədləri verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

   Çıxışa olimpiada iştirakçılarının s sayı və ya katib öz məlumatında səhv edibsə, 1 verilir.

Nümunə

2 4 7 3 

28

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun:

Screen Shot 2018-12-29 at 01.01.55

Mənbə: http://informatika.edu.az