Rezerv sözlər

   Hər bir proqramlaşdırma dilində olduğu kimi Python dilində də xüsusi təyinatlı sözlər mövcuddur.  Bu cür sözlər dilin operatorları, proqram bölmələri və digər elementləri rolunda çıxış edir və rezerv sözlər (bəzən də açar sözlər) adlanırlar. Rezerv sözləri əzbərləməyə ehtiyac yoxdur əlbəttə ki. Sadəcə məlumatınız olsun yetər.

False  class finally is return
None continue for lambda try
True  def from nonlocal while
and del global not with
as elif if or yield
assert else import pass
break except in raise

Qeyd: Dəyişənlərə ad verərkən rezerv sözlərdən istifadəyə yol verilmir.

Rezerv sözlər” üçün bir şərh

Şərh üçün bağlıdır.