ord() və chr() funksiyaları

   Python proqramlaşdırma dilinin built-in (daxili) funksiyalarından olan chr()ord() funksiyaları simvollarla işləyərkən işimizə yarayır.

ord(simvol)

Bu funksiya Unicode simvolunun kodunu qaytarır:

>>> ord('a') 
97 
>>> ord('\u263E') 
9790 
>>>

chr(kod)

Bu funksiya verilmiş koda əsasən unicode simvolunu qaytarır:

>>> chr(97) 
'a' 
>>> chr(9790) 
'☾' 
>>>

ord() və chr() funksiyaları” üçün bir şərh

Şərh üçün bağlıdır.