str() və repr() funksiyaları

   Python proqramlaşdırma dilində qiymətləri sətir tipinə çevirən iki funksiya nəzərdə tutulmuşdur: str()repr(). Siz bunlardan birincisi ilə artıq tanışsınız. Bu dərsimizdə repr() funksiyasını da nəzərdən keçirib onun str() funksiyasından fərqini göstərəcəyik.

   str() funksiyası verilmiş qiyməti sətir tipinə çevirib insan üçün oxunaqlı şəkildə təqdim edir. Ondan fərqli olaraq repr() funksiyası sətir tipinə çevirdiyi veriləni interpretatorun anlayacağı formaya salır. Bu zaman əgər ekvivalent sintaksis aşkar olunmursa, SytaxError xətası qeydə alınır. İnsan tərəfindən oxuna bilən formada təsvir edilə bilməyən obyektlər üçün str() funksiyası repr() funksiyasının qaytardığı qiyməti verəcək. Əsasən ədəd və strukturlar (siyahı və lüğət kimi) üçün hər iki funksiyanın qaytardığı qiymətlər eyni formada olur. Sətirlərdə isə nəticələr fərqli olur.

Aşağıdakı nümunələri nəzərdən keçirin:

>>> s='Salam Azərbaycan' 
>>> str(s) 
'Salam Azərbaycan' 
>>> repr(s) 
"'Salam Azərbaycan'" 
>>> 
>>> h1=str('salam\n') 
>>> h2=repr('salam\n') 
>>> print(h1) 
salam
 
>>> print(h2) 
'salam\n' 
>>>

str() və repr() funksiyaları” üçün bir şərh

Şərh üçün bağlıdır.