Habil, Qabil və hasil

   Habil və Qabil “Vurma” mövzusunda attestasiyaya hazırlaşırdılar. Habil a-dan b-yədək bütün natural ədədlərin hasilini fikirləşir, Qabil isə ilk və sonuncu ədədləri tapmağa cəhd edirdi.

curling-scoreboard-986831426-5be1fa4e46e0fb0026701932

   ab ədədlərinin qiymətini tapmaqda Qabilə kömək edin. Əgər həll bir neçədirsə, onda çıxışa a-sı ən kiçik olanını verin.

Giriş verilənlərinin formatı

   Tək sətirdə bir ədəd – ədədlərin hasili (1 < a ≤ b ≤ 10000) verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

   Çıxışa tək sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki ədəd: ab. verilir.

Nümunə

60 

3 5

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun:

screen shot 2019-01-05 at 02.43.30

Mənbə: https://www.e-olymp.com