Kibrit çöpləri

   Tərəfi bir kibrit çöpündən ibarət olan n kvadratı müstəvi üzərinə düzmək üçün minimum hansı sayda kibrit çöpü lazımdır? Kibrit çöplərini sındırmaq və bir-birinin üzərinə qoymaq olmaz. Kvadratların təpə nöqtələri kibrit çöplərinin uclarının birləşdiyi nöqtələr, tərəfi isə kibrit çöplərinin özüdür.

match-head-2147916_1280

   Kvadratların n sayına görə elə proqram tərtib edin ki, onu düzəltmək üçün lazım olan kibrit çöplərinin minimum sayını tapsın.

Giriş verilənlərinin formatı

   Tək sətirdə yeganə bir tam n ( 1 ≤ n ≤ 10) ədədi verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

   Çıxışa tək sətirdə bir tam ədəd – verilmiş sayda kvadratın qurulması üçün tələb olunan kibrit çöplərinin minumum sayını verməli.

Nümunə

4 

12

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun:

screen shot 2019-01-13 at 19.43.46

Mənbə: https://www.e-olymp.com