Maraqlı ədədlər

   Hesab aləmində çoxlu maraqlı ədədlər vardır. Belə ədədlərə nümunə kimi rəqəmlərinin cəmi onların hasilinə bərabər olanları göstərmək olar. Məsələn 22 ədədi kimi (2+2=2×2).

old-typeset-numbers

   Sizdən N-rəqəmli belə ədədləri tapmaq tələb olunur. Verilmiş N (N < 10) üçün həmin ədədlərin sayını və onlardan ən kiçiyini ekrana çıxarın.

Giriş verilənlərinin formatı

   Tək sətirdə 10-u aşmayan N ədədi verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

   Çıxışa tək sətirdə bir-birindən boşluq işarəsi ilə ayrılmış iki ədəd ‒ axtarılan ədədlərin sayı və onlar arasından ən kiçiyini verməli.

Nümunə
Giriş verilənləri Çıxış verilənləri

1

10 0

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həllər ilə tanış olun.

Həll – 1

screen shot 2019-01-19 at 14.38.58

Həll – 2

screen shot 2019-01-20 at 19.12.58

Mənbə: https://www.e-olymp.com