Rəqəmləri fərqli olan ədədlər

   Hesab aləmində elə ədədlər vardır ki, onları təşkil edən rəqəmlər bir-birindən fərqlidir.  Məsələn götürək 2019 ədədini. Bu ədəddə hər bir rəqəmdən yalnız bir dənədir.

numbermeaning

   Sizdən verilmiş ədədin belə ədəd olub-olmadığını tapmaq tələb olunur. Əgər ədədi təşkil edən rəqəmlər fərqlidirsə, ekrana YES, əks halda NO çıxarın.

Giriş verilənlərinin formatı

   Tək sətirdə N ədədi verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

   Çıxışa tək sətirdə verilmiş şərtə uyğun olaraq YES və ya NO verməli.

Nümunələr
Giriş verilənləri Çıxış verilənləri

2019
1918

YES
NO

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun:

Screen Shot 2019-04-20 at 17.44.28