Fərqli adlar

  Proqramçı Famil uşaq vaxtlarında statistikaya da böyük maraq göstərirdi. Hələ məktəbdə oxuyarkən ağlına müxtəlif suallar gəlirdi. Bu suallara cavab tapmaq üçün proqramlaşdırma bacarıqlarından istifadə edirdi. Günlərin bir günü Famili belə bir sual maraqlandırmağa başladı. Görəsən, siniflərdə neçə müxtəlif adam adı vardır?

school_children

Giriş verilənlərinə nümunə:

Kərim Anar Səbinə Anar Fuad Sevinc Səbinə Anar

   Çıxış verilənlərinə nümunə:

Kərim Anar Səbinə Fuad Sevinc

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Dublikatları ixtisar etmək üçün bir funksiya təyin edin. Alınmasa, Familin həlli ilə tanış ola bilərsiniz:

unique_names