Uzun il

   Bildiyiniz kimi hazırda istifadə etdiyimiz təqvim Qriqori təqvimidir. Bu təqvimə görə üç il ard-arda Fevral ayı 28 gün, dördüncü il isə 29 gün olur. Beləliklə qısa il 365, uzun il isə 366 gündən ibarət olur. Bunun səbəbi Yer planetinin Günəş ətrafında tam dövretmə vaxtının, yəni astronomik ilin təxminən 365,25 gün (365 gün və 6 saat) olmasıdır. Həmin bu 6 saatlıq fərq hər 4-cü ildə toplanaraq əlavə 1 gün əldə edilir və həmin il uzun il elan olunur.

Leap-Year

Aşağıda uzun ili təyin etməyin qaydası göstərilmişdir:

 1. Əgər il 4-ə bölünmürsə, adi ildir.
 2. Əks halda ilin 100-ə bölünməsini yoxlamaq lazımdır.
 3. Əgər bölünmürsə, deməli bu yüzillik deyil və nəticə etibarilə uzun ildir.
 4. Yox əgər il 100-ə bölünürsə, deməli bu yüzillikdir və onun 400-ə bölünməsini yoxlamaq lazımdır.
 5. Əgər il 400-ə bölünürsə, uzun ildir.
 6. Əks halda adi ildir.
year = int(input()) 

if (year % 4) == 0: 
  if (year % 100) == 0: 
    if (year % 400) == 0: 
      print("uzun ildir") 
    else: 
      print("uzun il deyildir") 
  else: 
    print("uzun ildir") 
else: 
  print("uzun il deyildir")
Nümunələr
Giriş verilənləri Çıxış verilənləri

2017
2020

uzun il deyildir
uzun ildir