Cırtdanların təqvimi

   Cırtdanlar sərbəst olaraq müxtəlif əsaslı say sistemlərinə sahibdirlər. Onlar buna gündəlik məşqlər sayəsində nail olublar. Məhz buna görə də cırtdanlar hər səhəri cari təqvimdəki tarixi digər say sisteminə çevirməklə başlayırlar.

garden-gnomes

   Sizdən d/m/y şəklində verilmiş tarixi d+1 əsaslı say sisteminə çevirmək tələb olunur. 9-dan böyük rəqəmləri işarələmək üçün latın əlifbasının böyük hərflərindən əlifba sırası ilə istifadə edilir.

Giriş verilənlərinin formatı

  Tək sətirdə onluq say sistemində d/m/y formatında bir tarix verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

  Nəticəni tək sətirdə d+1 say sistemində d/m/y formatında vermək lazımdır.

Nümunə
Giriş verilənləri Çıxış verilənləri

1/10/2000

1/1010/11111010000

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun.

gnomes_prog

Mənbə: https://www.e-olymp.com