Qan qrupları

   Bildiyiniz kimi insanlarda 4 qan qrupu vardır. Bunlar O (I qrup), A (II qrup), B (III qrup) və AB (IV) olaraq işarə edilir. Ömür boyu dəyişməz qalan qan qrupları valideynlərdən yeni nəslə irsən verilir. Qan qrupları ilə birlikdə qanın rezus (Rh, Rhesus) amili də vardır. İnsanların 85%-də rezus-amil müsbət, 15%-də isə mənfi olur.

blood_groups

   Qan itirmə hallarında və bir sıra xəstəliklərdə insana qan köçürülməsi lazım gəlir. Bu zaman aşağıdakı qaydalara riayyət olunmalıdır:

  • O (I) qrupu yalnız O (I) qrupundan qan qəbul edə bilər, lakin hamı üçün universal donordur.
  • A (II) qan qrupu A (II) və O (I) qrupundan qan ala bilər, A (II) və AB (IV) qrupları üçün donor ola bilər.
  • B (III) qrupu B (III) və O (I) qrupundan qan qəbul edir, habelə B (III) və AB (IV) qrupları üçün donor ola bilər.
  • AB (IV) qan qrupu digər bütün qan qruplarından qan alır, ancaq öz qrupundan olana donor ola bilər.

   Sizdən verilmiş qan qrupuna görə hansı qruplara donor və hansı qruplardan qan alına biləcəyini müəyyən etmək tələb olunur. Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun.

blood_groups_program