Armstronq ədədləri

   Hesab aləmində çoxlu maraqlı ədədlər vardır. Belə ədədlərə nümunə kimi Armstronq ədədlərini göstərmək olar. Əgər n-rəqəmli ədədin rəqəmlərinin n-ci qüvvətlərinin cəmi həmin ədədin özünə bərabərdirsə, belə ədəd Armstronq ədədi adlanır.

armstrong_number

Məsələn: 153 = 13 + 53 + 33 ; 1634 = 14 + 64 + 34 + 44

Sizdən tələb olunan a-dan b-yə qədər bütün Armstronq ədədlərin tapmaqdır.

Giriş verilənlərinin formatı

  Tək sətirdə ab (100ab999) tam ədədləri verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

  a-dan b-yə qədər bütün Armstronq ədədlərini tək sətirdə çap etmək lazımdır.

Nümunə
Giriş verilənləri Çıxış verilənləri

100 400

153 370 371

   Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun.

armstronq_ededleri