abs() funksiyası

   abs() funksiyası verilmiş ədədin modulunu qaytarır.

Funksiyanın sintaksisi aşağıdakı kimidir:

abs(x)

   Burada x int (tam), float (həqiqi) və complex (kompleks) ədəd tipində ola bilər.

Aşağıda abs() funksiyasının istifadəsi ilə bağlı nümunələr verilmişdir:

>>> print(abs(-5))
5
>>> print(abs(-1.25))
1.25
>>> print(abs(3 - 4j))
5.0
>>>