Armud ağacı

   Mauqlinin böyüyüb başa çatdığı Seoni cəngəlliyində çox ləzzətli armudlar yetişirdi. Amma onların içərisində elə bir armud ağacı var idi ki, onun meyvələri tamam başqa aləm idi. Belə bir məsəl var, “meşədə armudun yaxşısını ayı yeyər”. Elə ona görə də bu armud ağacının yerini yalnız ayı Balu bilirdi.

armud_agaci

   Balu sevimli armud ağacının çiçəklənməsini və meyvə verməsini hər dəfə səbirsizliklə gözləyərdi. Ağac bar verməyə başlayanda ayı gəlib meyvələri sayar və onların n qədər olduğunu müəyyənləşdirərdi. O məhsulun bol olmasına sevinib Allaha şükr edərdi. Bu mövsüm də belə oldu, hər gün armud yeyəcəyini qət edən ayı mağarasına şad-xürrəm geri döndü. Seoni cəngəlliyinin torpaqları çox münbit olduğundan armudlar tez yetişirdi. Bir neçə gün sonra Balu yetişmiş armudları toplamağa gəldi. Bu onun məhsul yığımının ilk günü idi. Balu ağacda k sayda yetişmiş armud gördü və səliqəylə dərib səbətinə qoydu. Bu armudları o elə həmin gün yeyəcək və sabahısı gün yenidən gələcəkdi. Təcrübəsinə əsasən Balu bilirdi ki, hər yeni gün ağacdakı yetişmiş armudların sayı əvvəlki gündən m qədər çox olurdu.

Vitamins in Pear-02

   Balu həm də onu bilirdi ki, armudda çoxlu vitaminlər var. Odur ki, hər gün daha çox armud yemək onu qəti narahat etmirdi.

   İndi Sizdən tələb olunan ayı Balunun sonuncu gün, yəni n-ci armudun yetişdiyi gün neçə armud yeməsini tapmaqdır.

Giriş verilənlərinin formatı

  Tək sətirdə n, km (1000000000-ı aşmayan) tam ədədləri verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

  Məsələnin cavabı olan tam ədədi tək sətirdə çap etmək lazımdır.

Nümunə
Giriş verilənləri Çıxış verilənləri

10 1 1

4

100 20 10

10

Proqramı özünüz tərtib etməyə çalışın. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun.

pear_tree