list() funksiyası

   list() funksiyası verilmiş ardıcıllıqdan/kolleksiyadan siyahı düzəldib qaytarır.

Funksiyanın sintaksisi aşağıdakı kimidir:

list(iterable)

   Burada iterable ardıcıllıq (sətir, siyahı və kortej) və ya kolleksiya (çoxluq və lüğət) tiplərində ola bilər. Funksiyada iterable parametrinin istifadəsi zəruri deyil, boş buraxıldığı təqdirdə funksiya boş siyahı qaytarır.

Aşağıda list() funksiyasının istifadəsi ilə bağlı nümunələr verilmişdir:

>>> m = list("PYTHON")
>>> print(m)
['P', 'Y', 'T', 'H', 'O', 'N']
>>>
>>> m = list([1,2,3,4,5])
>>> print(m)
[1, 2, 3, 4, 5]
>>>
>>> m = list(('a', 'e', 'i', 'o', 'u'))
>>> print(m)
['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
>>>
>>> m = list({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9})
>>> print(m)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>>
>>> m = list({'a': 1, 'e': 2, 'i': 3, 'o':4, 'u':5})
>>> print(m)
['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
>>>
>>> m = list()
>>> print(m)
[]
>>>

list() funksiyası” üçün 2 şərh

Şərh üçün bağlıdır.