pass operatoru

Python proqramlaşdırma dilində heç bir “iş görməyən” pass adlı bir operator var. Bu operator o zaman istifadə olunur ki, sintaksis olaraq operatorun olması tələb olunur, lakin proqram kodundan heç bir əməl tələb olunmur. Məsələn deyək ki, biz  fakt() adlı bir funksiya hazırlamağı düşünürük, lakin bu funksiyanın gövdəsini yazmağı sonraya saxlamaq istəyirik. Python funksiya gövdəsinin boş saxlanmasına icazə vermədiyinə görə biz burada pass operatorundan istifadə edə bilərik:

def fakt(n):
    pass

   Gəlin başqa bir nümunəni nəzərdən keçirək.

Aşağıda iki dəyişən bir-biri ilə müqayisə olunur, nəticədən asılı olaraq fərqli əməliyyatlar icra olunur. Dəyişənlərin bərabərliyi halında gələcəkdə icrası nəzərdə tutulan lakin proqramçının hələ hazırlamadığı bir əməliyyat var. Bu hissə pass operatorunu yazmaqla boş buraxala bilər:

a = int(input())
b = int(input())

if a > b:
    c = a * a + b
elif a < b:
    c = b * b - a
else:
    pass

print(c) 

    Gördüyünüz kimi pass operatorunun tətbiqi hər hansı bir əməli yerinə yetirmir, lakin eyni zamanda müəyyən proqram blokunu boş saxlamamaq üçün işimizə yarayır.