Üçbucağın sahəsi (Heron düsturu)

   Aşağıdakı proqram üçbucağın sahəsini Heron düsturu ilə tapmaq üçün tərtib olunmuşdur:

import math 

a=float(input('a-nı daxil edin: ')) 
b=float(input('b-ni daxil edin: ')) 
c=float(input('c-ni daxil edin: ')) 
s=(a+b+c)/2
area=math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) 
print('Üçbucağın sahəsi: {:.2f}'.format(area))

   Biz burada sqrt() funksiyasından istifadə etmək üçün standard modullardan olan math modulunu daxil etməliyik.