Mürəkkəb ifadələr

Bütün yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dillərində daha sadə elementlərdən mürəkkəb sistemlərin təşkil edilməsi imkanı nəzərdə tutulmuşdur. İndiyə qədər yazdığımız proqramlarda özümüz də fərq etmədən biz bu konsepsiya ilə qarşılaşmışıq.

Məsələn, deyək ki, biz iki ədədin cəmini ekrana çapa vermək istəyirik. Burada iki müxtəlif əməliyyat mövcuddur: ədədləri cəmləmək və nəticəni ekrana çıxarmaq. Bu iki əməliyyatı bir ifadədə yazmaq mümkündür:

>>> print(3+2)
5
>>>

Biz bu məntiqlə daha mürəkkəb ifadələr qura bilərik. Ümumiyyətlə ifadələri bir neçə üsuldan istifadə etməklə kombinə etmək olar. Gəlin bu üsulları nəzərdən keçirək.

Birinci üsul kimi biz ifadələri iç-içə daxil edə bilərik:

>>> a = 10 * 2 / 8
>>> int(a ** a)
9
>>>

Yuxarıdakı proqramın birinci sətrində əvvəlcə 10 ilə 2 bir-birinə vurulur, alınan hasil 8-ə bölünür və nəticə a dəyişəninə mənimsədilir. İkinci sətirdə isə a dəyişəni özü dəfə qüvvətə yüksəldilir və alınan nəticə int() funksiyası ilə tam ədəd tipinə çevrilir.

İkinci üsul isə ifadələrin sıralanmasıdır:

>>> b = (11 + 22) * 3; print(b)
99
>>>

Bu proqramda iki ifadə (mənimsətməçap etmə) bir-birindən nöqtə-vergül (;) simvolu ilə ayrılıb. Burada ikinci ifadə birinci ifadədən sonra icra olunur. Ümumiyyətlə istənilən proqram ifadələr ardıcıllığından ibarətdir. Biz Python dilində proqramlarda ifadələri ayrı-ayrı sətirlərdə yazdığımıza görə hər ifadənin sonuna nöqtə-vergülün qoyulması məcburi deyil. Çünki bu halda ifadələri bir-birindən ayıran sətir sonlarıdır.  Lakin ifadələr yuxarıdakı misalda olduğu kimi eyni bir sətirdə yazılarsa, o zaman onlar bir-birindən nöqtə-vergül (;) simvolu ilə ayrılmalıdır.