Rum rəqəmləri

   Bildiyiniz kimi qədim romalılar mövqesiz say sistemindən istifadə edirdilər. Rum rəqəmləri müəyyən simvollarla təsvir olunur. Natural ədədlər bu simvolları təkrarlamaqla yazılır. Əgər böyük rəqəm kiçikdən öndə gəlirsə onlar toplanılır, əks halda çıxılır. Bu qayda eyni simvolu dörd dəfə təkrarlamamaq üçün tətbiq olunur.

222618850_88a30fe379_b

   Hazırda rum rəqəmləri əsasən nömrərlənmiş siyahılarda, siferblatlarda, tarixlərin və s. yazılmasında istifadə olunur.

   Aşağıdakı proqram rum rəqəmləri ilə verilmiş ədədləri ərəb rəqəmləri ilə olan yazılışa çevirir.

Screen Shot 2018-12-09 at 00.32.41