Python Dilinin Fəlsəfəsi

   Python proqramçıları müəyyən proqramlaşdırma fəlsəfəsinə sadiq qalırlar. Müəllifi Tim Peters olan bu fəlsəfə Python Zeni (The Zen of Python) adlanır. 

slide_16

   Gəlin 19 maddədən ibarət olan bu fəlsəfəylə tanış olaq:

 • Gözəl olan çirkin olandan daha yaxşıdır.
 • Aşkar olan aşkar olmayandan daha yaxşıdır.
 • Sadə olan mürəkkəb olandan daha yaxşıdır.
 • Mürəkkəb olan qarışıq olandan daha yaxşıdır.
 • Düz olan iç-içə olandan daha yaxşıdır.
 • Seyrək olan sıx olandan daha yaxşıdır.
 • Oxunaqlıq önəmlidir.
 • İstisnalar qaydaları pozmur.
 • Buna baxmayaraq praktiklik saflığı üstələyir.
 • Xətaların üzərindən heç vaxt səssiz keçilməməlidir.
 • Əgər aşkar şəkildə səssiz deyillərsə.
 • Qeyri-müəyyənliklə qarşılaşanda təxmin etməkdən çəkinin.
 • Bunu etməyin bir, və yaxşı olardı ki, yalnız bir aşkar yolu olsun.
 • Baxmayaraq ki, ilk baxışdan bu yol aşkar deyildir, əgər Siz holland deyilsinizsə.
 • İndi daha yaxşıdır, nəinki heç vaxt.
 • Buna baxmayaraq əksər hallarda heç vaxt indinin özündən daha yaxşıdır.
 • Əgər realizasiyanı izah etmək çətindirsə, deməli ideya pisdir.
 • Əgər realizasiyanı izah etmək asandırsa, ola bilsin ki, ideya yaxşıdır.
 • Adlar məkanı çox yaxşı şeydir. Gəlin onlardan daha çox düzəldək!

   Python Zenini ekrana çıxarmaq üçün interaktiv rejimdə import this yazıb enter düyməsinə basın.