Fatmanisənin sandığı

   İndiki gənclər bilməz, amma əvvəllər qızlar gəlin köçərkən əsas cehiz əşyası kimi sandıq aparardılar. Daha doğrusu qızın adına alınan cehizlik əşyalar həmin sandığa yığılardı. Xüsusi sənətkarlar tərəfindən müxtəlif ölçüdə hazırlanan sandıqların səthi zərif həndəsi və nəbati naxışlarla bəzədilərdi.

table-antique-old-store-metal-box-1059885-pxhere.com

   Bu sandıqların içinə bəzək şeyləri, qiymətli əşyalar, bir-birindən gözəl libaslar yerləşdirilərdi. Qız ərə veriləndə bəyin qohumlarına vermək üçün sandığa hədiyyələr də qoyulardı. Ər evində bu sandıq artıq o evin xanımına məxsus bir əşyaya çevrilirdi. Gəlin ana olduqdan sonra öz qızı və ya oğlu üçün aldığı nişan və cehizlik əşyalarını buraya yığır və beləcə sandıq nəsildən – nəslə ötürülürdü. Ehh, nə gözəl əyyamlar var idi…

   Fatmanisə də gənc və gözəl bir qız idi. Artıq elçilər qapıya dayanmışdı. Amma atası hələ tələsmirdi. Qızının təhsilini tamamlaması bu ailə üçün əhəmiyyətli bir məsələ idi. Nəhayət Fatmanisə məzun oldu və evlilik təkliflərini dəyərləndirməyə başladı. Bu ağıllı qız namizədləri bir-bir nəzərdən keçirdi. Onun üçün əsas şərtlər qarşı tərəfdə əxlaq, ağıl və anlayış idi. Fatmanisə bu kriteriyalara uyğun gələn üç nəfərin üzərində durdu. Seçim etmək onun üçün çox çətin idi. Hətta seçimini püşk atmaqla etməyi düşünməyə başlamışdı.

  Günlərin bir günü yenə dərin düşüncələrə qərq olarkən birdən onun gözünə cehizlik sandığı sataşdı. Fatmanisənin ağlına anidən belə bir ideya gəldi. Gənc qız ona aşiq olan bu üç gəncdən birini belə bir yolla seçməyi qərara aldı:

   Fatmanisənin sandığı a × b × c ölçüsündədir. Bu sandığı namizəd bəylərdən hansının evindəki x × y ölçülü əsas qapıdan keçirmək mümkün olarsa, Fatmanisə ona ərə gedəcək.

Giriş verilənlərinin formatı

   Tək sətirdə abcxy (1 ≤ abcxy ≤ 100) tam ədədləri verilir.

Çıxış verilənlərinin formatı

   Sandığı qapıdan keçirmək mümkündürsə, çıxışa , əks halda YOX verin.

Nümunə

2 4 7 3

28

   Fatmanisəyə bir yaxşılıq edin və seçim edə bilməsi üçün tələb olunan proqramı tərtib edin. Əgər alınmasa, aşağıdakı həll ilə tanış olun:

Screen Shot 2018-12-21 at 00.14.03

   Qeyd: Burada tərs bölmə (\) simvolu uzun ifadələri sətrlərə bölmək üçün istifadə olunmuşdur.